Feedback Form
logo
Home | About Us | BookMark | Advertise | Contact Us
 Wedding Plans    
Venue    
Catering    
Beverages    
Bar & Cocktails    
Planner    
Invitations    
Souvenirs    
Photography    
Video    
Flowers & More    
Music    
Cars & Karozzin    
Wedding List    
Carpets & Tents    
Honeymoon    
Accommodation    
Transport    
Hens & Stags    
Gozo Wedding    
New Ideas!    
 
Bridal Planning   
Bridal Wear    
Evening Wear    
Bridal Footwear    
Jewellery    
Beauty & Nails    
Bridal Lingerie    
Gown Cleaning    
 
Groom Planning   
Men's Wear    
 
Home & LifeStyle   
VENDORS    
Tips & Advice    
Faith & Religion    
Government    
The Couple    
TV Programs > It-Takkalja

Fuq Smash TV
Kull nhar ta' Tnejn 8:30pm - 10pm
Repetizzjoin il-Hadd 12pm - 1:30pm


Klikkja biex tara ir-riklam tat-Takkalja:
Riklam (Arah Kbir - 9mb)      Riklam (Arah Zghir - 3.7mb)

Programm fejn se jkun diskuss is-suggett dwar it-Tieg, li se jitella fuq l-istazzjon Smash TV kull nhar ta' Tnejn filghaxija mit-tmienja u nofs sal-ghaxra u repetizzjoni il-Hadd min nofs in nhar sas-siegha u nofs. Programm ta siegha u nofs fejn hu mistenni li se jkun segwit minn hafna telespettaturi Maltin u Ghawdxin.

Se jkun prezentatt minn Commander Jay u flimkien mal-mistidena tieghu jistghu jghinu lill-gharajjes fl-ghazliet taghhom f'din il-gurnata specjali.

Se nitkellmu fid-dettal u nuru wkoll features mill-azzjendi tal-ikel, fotografija, videografija, ilbies ta' l-gharajjes, brides maids u ushers, cocktail bars, xorb, make-up, xahar, gojjolerija, honeymoon, wedding organizer, wedding planner, fjuri, karozzi, souvenirs, inviti, u muzika bhal mobile disco, bands, kif ukoll kantanti ghal waqt ic cerimonja taz zwieg - dak kollu li ghandu x'jaqsam mall preparamenti tat-tieg.

Programm fejn se nrebhu rigali mill-isbah fl-ahhar tas-sensiela ghal dawk li se jiehdu ic-cans biex jippartecipaw f'kompetizzjoni li se nhejju u fuq kollox kumpanija li se zzommok imwahhla mas-sett tat-televizjoni tieghek!!

Ghalhekk nemmnu li mhux biss min se jsegwi dan il-programm wkoll anke minn se jirriklama l-istabiliment tieghu se jkun qed jiggwadanja ghax se tolqot il-klijenti tieghek.It-tielet programm jintwera it-Tnejn 12 ta' Jannar 2009 u se jinkludi:

Psychologist
Mrs Mariella Blackman


Paul Camenzuli
Route 66


Lydia Buttiegieg
Harp

Joselle
Souvenirs


Dr. Tania
Family Doctor

Claire Camenzuli
reg. Honeymoon

Charlene
Foil + Invitations

Christiana
Church SingerGhal aktar informazzjoni kellem lil Commander Jay:
Email:
commanderjay@bridemalta.com
Cempel:
2152 1926 jew 7990 6698


 Special Info.
 What's On?
 All our Updates
 Churches
 Traditions Malta
 Traditions Gozo
 
 Fun & Goodies   
 JOIN Mailing List
 DISCOUNTS Card
 Competitions
 Buy & Sell!
 Guest Book
 Books for 2
 Love Quotes
 Wallpapers
 Jokes
 
  Facebook
  Twitter
  YouTube
  RSS Feed
 ALL Discounts
 ALL Vendors
 ALL Articles
 ALL Tips