join mailing list

       


Planner

Exclusive Weddings Malta


Wedding Planners & OrganisersAt Exclusive Weddings Malta we organise any type of Wedding or Event you may consider to hold in Malta.


Our list of services includes planning and organising of:

• Civil and Religious Weddings
• Vows Renewals
• Same sex marriages
• Symbolic Weddings
• Marriage Proposals
• Anniversaries
• Boat parties
And much more.


You can either choose from our fine selection of packages or design your own wedding exactly the way that you want it, as we believe that your big day is so special, no two weddings should ever be the same!
As Wedding Planners we offer you:

• Totally stress free civil or catholic wedding planning.
• All the documents and requirements.
• A flexible and bespoke one-to-one service.
• Creative and inspirational ideas.
• The very best suppliers.
• Exceptional service with meticulous attention to detail.

And of course, all of the above at the best value for money deals on the market! We''re committed to offering you the highest levels of service, ensuring your wedding is not just memorable, but a spectacular experience you and your guests will never forget.

Visit our website or give us a call (details below).

Tixtiequ li t-tieġ tagħkom ikun tal– holm
Exclusive Weddings Malta... joffrulek dan!


Bħala wedding organisers Exclusive Weddings Malta nieħdu ħsieb li kollox ikun ippreparat sewwa għall-ġurnata tat-tieġ tagħkom.


L-għażla ta'' fejn tordnaw l-affarijiet hija deciżjoni kompletament tagħkom u l-ġurnata tat-tieġ tagħkom tkun imqassma kif tixtiequ intom u mhux kif niddettawha aħna jew terzi persuni ohra.


Dan huwa kmandament fundamentali li aħna dejjem inżommu miegħu f''xogħolna.Ftit eżempji tax-xogħol qabel u waqt it-tieġ:


• Flimkien niltaqgħu u nagħmlu pjan sabiex nimxu miegħu fil-ġurnata tat-tieġ.

• Nattendu flimkien il-knisja u s-sala sabiex nippjanaw tajjeb il-proċess tat-tieġ.

• Nagħmlu pjanta tal-knisja u tas-sala bid-dettalji kollha meħtieġa ( barra u ġewwa)sabiex f''każ li jkun il-maltemp fil-ġurnata tat-tieġ nuzaw it-tieni pjan.

• Ġurnata qabel it-tieġ nikkonfermaw ma'' kulħadd li fil-ġurnata tat-tieġ kulħadd jkun fil-ħin, u naċċertaw ruħna li kulħadd jaf x''għandu jagħmel.

• Ġranet qabel it-tieġ niltaqaw magħkom sabiex niċċekjaw l-aħħar preparamenti u niġbru l-affarijiet kollha meħtieġa għall-knisja u għas-sala.

• F''jum it-tieġ, qabel il-knisja, nattendu s-sala sabiex niċċekkjaw u nippreparw dak kollu li nkunu ftehmna fuqu, nagħtu x-xorb lill-head waiter u niċċekkjaw l-ikel u l-istaff.

• Ahna inkun hemm dejjem sabiex inħarsu l-interessi tagħkom.

• Waqt it-tieġ niċċekkjaw li l-waiters iduru lil kulħadd, li kollha jkunu bi tbissima u li joħroġ l-ikel kollu minn ġol-kċina.

• Ngħaddu l-ħlas tagħkom lil dawk li jkunu għadhom ma tħallsux, eżempju; tat-tapit, tal-muzika, eċċ.

• Nippreparaw l-affarijiet ta'' ġewwa l-knisja (talb, pinna, siġġijiet riżervati, eċċ.)

• Waqt il-quddiesa nieħdu ħsieb biex intellaw lil min ikun se jaqra u lill min se jtella'' l-offerti.

• Ngħinu fir-ritratti tal-gruppi sabiex ma titilfux ħin.

• Nieħdu ħsieb li kollox jimxi mal-ħin sabiex ikollkom ċans tgawdu t-tieġ tagħkom tajjeb.

• Inkun armat b''għodda sabiex nagħmel tiswija ta'' żraben, ħjata, first aid eċċ. Dejjem jekk jinqala xi ħaġa waqt it-tieġ.

• Inkunu għas-servizz tagħkom il-ħin kollu.

• Dawn huma biss ftit eżempji ta'' xogħol li normalment isir waqt tieġ.

• Noffru servizz ta'' delivery wara t-tieġ u anke nikru affarijiet bħal bistro tables, dvalji, siġġijiet, tapit għall-knisja, eċċ.Ahna ngħinukom tkunu ċerti li ma nsejtu xejn u tnaqqsu ħafna mill-istress, għax tkun tafu li hemm persuna kapaċi tmexxi tajjeb. Wara kollox l-esperjenza hija ċ-ċavetta tas-suċċess u f''tieġ il-persuna li tkun qed tmexxi trid tkun kapaċi tieħu deċiżjonijiet malajr u f''waqthom.

Jekk ser tiżżewwġu kunu żguri li t-tieġ ikun ippjanat tajjeb. Sfortunatament il-bestman ikun jixtieq igawdi t-tieġ ukoll, u hija ħasra li wara dawk il-preparamenti u l-ispejjeż kollha tispiċċa tafda kollox f''idejn persuna li tixtieq tgawdi t-tieġ u ftit jinteressha x''qed jiġri.


Ghal ftit flus ħallu lil kull membru tal-familja jgawdi t-tieġ tagħkom u naqqas l-istress żejjed. X''aktarx tiffrankaw il-flus ukoll bil-pariri li tinghataw!

Zur is-sit tagħna jew ikkuntatjana (dettalji isfel).

Contact Details

Contact

Simon and Antonella Camilleri

Mobile

(+356) 7927 3525, (+356) 9946 0378

Email

Website

Facebook

 


Let others know about this page! Share it:

 


Name * :


Surname * :

Email * :

Phone/Mobile * :

Own VIP Card :

click this box if you own a VIP Discount card. For more information on how to obtain the card please click here.

Comment :


Enter the answer * :

What is smaller: a car or a house?

Note: You will receive a copy of the email you sent to the vendor.


This page has been visited 5396 times.

Click here to return to all Vendors.

© 2004 - 2021 BRIDEMALTA.COM | PRIVACY POLICY


BrideMalta.com is Malta and Gozo's most helpful wedding and home planning website! Find the best Vendors and Services, best Venues, Caterers, Florists and much more. You can also read original Articles from our team and other Professionals.
 
... It's My Wedding, It's My Website!